Από: CyprusTimes

Τ/κ περιουσίες: Ελέχθηκαν 1.000 συμβάσεις μίσθωσης υποστατικών