Από: ΔΗΠΑ

Μ.ΓΙΑΚΟΥΜΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μ.ΓΙΑΚΟΥΜΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 07, 2023-15:43 View: 37

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας σήμερα συζητήσαμε τη δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και Ολοκληρωμένου Κέντρου Καρκίνου Κύπρου, για την ενοποίηση των υφιστάμενων Ογκολογικών Τμημάτων καθώς και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο.

Χαιρετίζουμε την συμπερίληψη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2024, έστω και μετά τις πιέσεις που ασκήσαμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Η ανάγκη δημιουργίας του Ινστιτούτου είναι προφανής επειδή τα ποσοστά καρκίνου στην Κύπρο αυξάνονται συνεχώς, ενώ σήμερα ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου με τις προβλέψεις, όπως μας αναφέρθηκε, να μην είναι καθόλου αισιόδοξες.

Ως ΔΗΠΑ Συνεργασία πιστεύουμε ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου με όρο εντολής την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο.

Είναι ο φορέας, που θα εφαρμόσει την Εθνική στρατηγική του καρκίνου στην Κύπρο με συγκεκριμένο πλάνο και χρονοδιαγράμματα. Η επικαιροποίηση και υλοποίηση της στρατηγικής, θα ευθυγραμμίσει τις δράσεις όλων των φορέων για να καθοριστούν οι προτεραιότητες με στόχο την μείωση των περιστατικών αλλά και την ολιστική φροντίδα και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Η δημιουργία ενός τέτοιου Ινστιτούτου με ολοκληρωμένες δομές, έχει ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο από το 2019 και η υλοποίηση της στρατηγικής αποτελεί εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου.

Ως ΔΗΠΑ Συνεργασία να εκφράσω την ευαρέσκεια μας για την κατάληξη, και αναφέρομαι ειδικότερα για την συμπερίληψη  του ποσού του 1.2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό και θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση και να υπογραμμίσω την ετοιμότητα μας με το που θα έρθει η νομοθεσία ενώπιων μας αφού ετοιμαστεί από το Υπουργείου Υγείας να την υπέρ ψηφίσουμε.

Ανάγκη θεσμοθέτησης της διενέργειας προγραμμάτων προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών ελέγχων για την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας σήμερα συζητήσαμε την ανάγκη θεσμοθέτησης της διενέργειας προγραμμάτων προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών ελέγχων για την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών.

Από ότι διαφάνηκε από τη συζήτηση υπάρχει ανάγκη να θεσμοθετηθεί η διενέργεια προγεννητικών και νεογνικών ανιχνευτικών ελέγχων γιατί αυτή τη στιγμή υπόκειται καθαρά στον Γιατρό αν θα εισηγηθεί την διενέργεια τέτοιων ελέγχων.

 Να σημειώσουμε ότι με την προτεινόμενη πρόταση νόμου διασφαλίζεται μέσω των προβλεπόμενων προγραμμάτων η έγκαιρη διάγνωση ασθενειών που ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο τόσο κατά τον προγεννητικό όσο και τον νεογνικό έλεγχο με στόχο την αντιμετώπιση τους.

Εμείς συμφωνούμε και θα στηρίξουμε τη θεσμοθέτηση γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά προς βελτίωση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών ιατρικών φροντίδων που παρέχονται στους κύπριους πολίτες και τη προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Adblock test (Why?)

Read this on ΔΗΠΑ