Στη Ζιβάνα της ΛΟΕΛ έργα του Χαμπή με τίτλο «Κάρτες της Θάλασσας»

Στη Ζιβάνα της ΛΟΕΛ έργα του Χαμπή με τίτλο «Κάρτες της Θάλασσας»
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 03, 2023-09:09 View: 77

Είναι ο κόσμος μου. Αυτά τα έργα τα έκανα το 1989 σαν μια εσωτερική αυτοπροσωπογραφία… Ποιος είμαι, πού είμαι, πώς είμαι… Γνωρίζοντας τη μοναδικότητα της δουλειάς του ξέραμε ότι θα ήταν η τέλεια επιλογή για να πορευτεί μαζί του η «Πρώτη Ζιβανία της Κύπρου» Η πρώτη φιάλη βρίσκεται στην αγορά και έχει πραγματικά εντυπωσιάσει τόσο […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ