Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα 14 χωριά της κουμανταρίας

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα 14 χωριά της κουμανταρίας
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 03, 2023-08:02 View: 59

Έχει χαρακτηριστεί ως ο «βασιλιάς των κρασιών» και «κρασί των βασιλέων» με μια ιστορία και παράδοση πολλών αιώνων και φήμη που ξεπερνά τα όρια της Κύπρου. Για την παραγωγή της, ανέκαθεν, οι αμπελουργοί έδιναν το μεγαλύτερο βάρος σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την επεξεργασία του σταφυλιού, ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ