ΑΚΕΛ: Δίπλα στα άτομα με αναπηρία για ζωή με αξιοπρέπεια και χωρίς διακρίσεις

ΑΚΕΛ: Δίπλα στα άτομα με αναπηρία για ζωή με αξιοπρέπεια και χωρίς διακρίσεις
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 03, 2023-08:02 View: 47

«Για άλλη μια χρονιά η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία βρίσκει τον τόπο μας ενώπιον μιας αδιαμφι­σβήτητης διαπίστωσης: η πλήρης από­λαυση των δικαιωμάτων των ΑΜεΑ, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ, αποτελεί ακόμα ζη­τούμενο και όχι πραγματικότητα». Τα πιο πάνω τονίζει το ΑΚΕΛ ενό­ψει της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Όπως επισημαίνεται […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ