Άρχισε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Στρατηγικής «Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία»

Άρχισε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Στρατηγικής «Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία»
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 02, 2023-12:38 View: 68

02-12-2023 12:38

Άρχισε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Στρατηγικής «Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης διήμερης εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στις Βρυξέλλες στις 29-30 Νοεμβρίου 2023 για την υλοποίηση του έργου «Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία» (Extended EHR@EU Data Space for Primary Use) συντονιστής του οποίου είναι η Κύπρος μέσω της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ).

Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας συντονίζει τις εργασίες Κοινής Δράσης για θέματα υγείας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε αυτή λαμβάνουν μέρος οι Αρμόδιες Αρχές (Competent Authorities) για την ηλεκτρονική υγεία και άλλοι συνδεδεμένοι οργανισμοί (Affiliated Entities) από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας. 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία των προτύπων και προδιαγραφών που θα αφορούν στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητά του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή του Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας και η επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η ΕΕ χρηματοδοτεί το έργο με €6 εκατ. τα οποία διαχειρίζεται η Κύπρος για τις ανάγκες των συμμετοχών των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΑΗΥ, Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας, τόνισε ότι ο στόχος είναι ο καθορισμός των δεδομένων που θα περιλαμβάνει ο φάκελος, όπως μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας του, η ασφάλεια του, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και αποθήκευσής του, καθώς επίσης και το ποιοι θα έχουν πρόσβαση στον φάκελο και με ποιο τρόπο. Ο σχεδιασμός του έργου αυτού θα διαρκέσει 30 μήνες αλλά παράλληλα θα αρχίσουν να υλοποιούνται και θα τίθενται σε λειτουργία κάποιοι πυλώνες του φακέλου.

Σε χαιρετισμό της η Υπουργός Υγείας της Κύπρου Δρ. Πόπη Κανάρη τόνισε την σημασία του έργου για τον ευρωπαίο πολίτη και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων χωρών και την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας για την ανάληψη του συντονισμού του έργου και ευχήθηκε ευόδωση των στόχων της δράσης.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Marco Marsella, Γενικός Διευθυντής SANTE εκ μέρους της Επιτρόπου Υγείας κας Στέλλας Κυριακίδου, τόνισε τη σημασία του έργου που ανέλαβε να συντονίσει η Κύπρος με στόχο την ορθή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα δεδομένα υγείας του πολίτη. Εξέφρασε τις ευχαριστίες της ΕΕ στην Κύπρο και στην Υπουργό Υγείας τονίζοντας ότι η περί ηλεκτρονικής υγείας σύγχρονη νομοθεσία της Κύπρου αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας του έργου.

Το έργο “Extended EHR@EU Data Space for Primary Use (Xt-EHR)” υποστηρίζει την πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Μία Ευρώπη κατάλληλη για τη ψηφιακή εποχή» υλοποιώντας τον γενικό στόχο του προγράμματος “EU4Health” για ενίσχυση και συνεργασία των συστημάτων Υγείας.

(ΚΚ/ΜΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης