Προκήρυξη Σχεδίου Στήριξης για τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων

Προκήρυξη Σχεδίου Στήριξης για τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 01, 2023-15:28 View: 60

Την προκήρυξη του Σχεδίου Οικονομικής Στήριξης σε συνδέσμους, ενώσεις εκτροφέων/οργανώσεις αναπαραγωγής (κοινωνίες εκτροφής) που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών μητρώων – βιβλίων ζώων (αιγών, προβάτων, αγελάδων, χοίρων, κυπριακών αλόγων και κυπριακών γαϊδουριών), ανακοίνωσε το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο, για το έτος […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ