Στην εποχή της ΄πράσινης΄ ενέργειας μεταβαίνει ο ΟΚΥπΥ με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ΓΝ Λευκωσίας

Στην εποχή της ΄πράσινης΄ ενέργειας μεταβαίνει ο ΟΚΥπΥ με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ΓΝ Λευκωσίας
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 02, 2023-11:12 View: 63

Το έργο εντάσσεται στις προσπάθειες του Οργανισμού για εξοικονόμηση ενέργειας στα Νοσηλευτήρια του

Σε μια νέα εποχή μεταβαίνει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, με την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το μεγαλύτερο Νοσοκομείο και το μοναδικό τεταρτοβάθμιο στη χώρα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές του.

Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής του πολιτικής και υλοποιώντας τα έργα τα οποία είχε εξαγγείλει, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προχώρησε στην κατακύρωση σύμβασης με την εταιρεία Trikkis Energy Ltd για δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στον χώρο στάθμευσης δυτικά του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, δυναμικότητας 1.3 MWp και συνολικού κόστους €1,8 εκατομμυρίων + Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν με τρόπο ώστε να παρέχουν και σκίαση στα σταθμευμένα οχήματα. Το έργο, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 8 μηνών ενώ με την παραλαβή του, ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη συντήρησης του για περίοδο 24 μηνών.

Πρώτιστο μέλημα του ΟΚΥπΥ παραμένει η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, μέσα από σύγχρονες και αναβαθμισμένες υποδομές με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή. Σε αυτό αποσκοπεί και το έργο το οποίο θα υλοποιηθεί, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση των Νοσηλευτηρίων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

Adblock test (Why?)

Read this on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας