Στο BBB+ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στο BBB+ η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 21, 2023-17:40 View: 35

Στο BBB+, από BBB, αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο γερμανικός οίκος Scope Ratings GmbH, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, οφείλεται στα στέρεα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Κύπρου, στις πολύ ευνοϊκές δημοσιονομικές προοπτικές της και στην πορεία του δημόσιου χρέους της, καθώς και στη […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ