Από: SigmaLive

Εμφανίστηκε ένα αλλιώτικο ουράνιο τόξο στον ουρανό της Κύπρου-Η εξήγηση (pics)

Εμφανίστηκε ένα αλλιώτικο ουράνιο τόξο στον ουρανό της Κύπρου-Η εξήγηση (pics)
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 21, 2023-16:40 View: 27

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου. Πρόκειται για το φαινόμενο ιριδισμός νεφών, το οποίο καταγράφηκε από μέλη της ομάδας «Καιρόφιλοι Κύπρου». Το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε αυτόν τον πανέμορφο σχηματισμό οφείλεται στη παράθλαση του φωτός που πέφτει  στα κράσπεδα των νεφών όπου υφίστανται πολύ-πολύ μικρές υδροσταγόνες. Με άλλα λόγια το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται στη διάθλαση του φωτός από υδροσταγόνες που μπορεί να περιέχονται στα νέφη, που τότε θα παρήγαγαν το ουράνιο τόξο. Συνεπεία αυτού,  είναι ότι ο ιριδισμός κατατάσσεται στα λεγόμενα “στέμματα” ή “φωτεινά στέμματα”. Ειδικότερα όμως ιριδισμοί παρατηρούνται και στις βάσεις των νεφών ως τμήματα, ή ζώνες έγχρωμοι κυρίως κόκκινης απόχρωσης, πολλές φορές πράσινης και σπανιότερα κυανής και κίτρινης προσφέροντας μια θαυμάσια θέα.  Οι αποχρώσεις αυτές φαίνονται να παρακολουθούν ιδιαίτερα την περίμετρο των νεφών. Το φαινόμενο του ιριδισμού γενικότερα οφείλεται στο γεγονός ότι τα ιριδίζοντα σώματα έχουν την ιδιότητα να παρουσιάζονται με ένα χρώμα όταν διαθλούν το φως και με ένα διαφορετικό χρώμα όταν αντανακλούν το φως. Στα σώματα αυτά, το προσπίπτον φως ανακλάται πάνω σε πολλαπλές επιστρώσεις ημιδιαφανών επιφανειών. Μέσα από τη μετατόπιση των φάσεων και τη συμβολή αυτών των ανακλάσεων, το σώμα αλλάζει χρώμα, αφού διάφορες περιοχές συχνοτήτων ενισχύονται διαφορετικά ή γίνονται πιο ασθενείς. Δείτε τις φωτογραφίες:  Αντίστοιχες φωτογραφίες κατάγραψε και το Weather Forecast-ierodiakonou

Read this on SigmaLive