Από: SigmaLive

Η ΟΣΑΚ ζητά δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου

Η ΟΣΑΚ ζητά δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 21, 2023-16:04 View: 35

Τη συμπερίληψη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2024 ζητά η Μόνιμη Επιτροπή Καρκίνου της ΟΣΑΚ, η οποία αποτελείται από 10 οργανώσεις που εκπροσωπούν ογκολογικούς ασθενείς ή/και ομάδες ασθενών με καρκίνο. Σε ανακοίνωση της, η Μόνιμη Επιτροπή Καρκίνου της ΟΣΑΚ, αναφέρει ότι «η ανάγκη δημιουργίας του Ινστιτούτου είναι προφανής» επειδή τα ποσοστά καρκίνου στην Κύπρο αυξάνονται συνεχώς, ενώ σήμερα ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου με τις προβλέψεις, όπως αναφέρεται, να μην είναι καθόλου αισιόδοξες. Επισημαίνει ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου με όρο εντολής την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο. Είναι ο φορέας, συνεχίζει η ανακοίνωση, που θα εφαρμόσει την Εθνική στρατηγική του καρκίνου στην Κύπρο με συγκεκριμένο πλάνο και χρονοδιαγράμματα. Η επικαιροποίηση και υλοποίηση της στρατηγικής, προστίθεται, θα ευθυγραμμίσει τις δράσεις όλων των φορέων για να καθοριστούν οι προτεραιότητες με στόχο την μείωση των περιστατικών αλλά και την ολιστική φροντίδα και παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Η δημιουργία ενός τέτοιου Ινστιτούτου με ολοκληρωμένες δομές, αναφέρει η Μόνιμη Επιτροπή Καρκίνου της ΟΣΑΚ, έχει ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο από το 2019 και η υλοποίηση της στρατηγικής αποτελεί εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. Πηγή: ΚΥΠΕ

Read this on SigmaLive