Από: CyprusTimes

Σύνεδροι από 11 χώρες στο σεμινάριο για Στρατηγική Επικοινωνία στη Λάρνακα