Λήξη ανασκαφών στη θέση Δρομολαξιά - Βυζακιά (Περιοχή 8), 2023

Λήξη ανασκαφών στη θέση Δρομολαξιά - Βυζακιά (Περιοχή 8), 2023
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 16, 2023-10:41 View: 117

16-08-2023 11:41

Λήξη ανασκαφών στη θέση Δρομολαξιά - Βυζακιά (Περιοχή 8), 2023

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών στη θέση Δρομολαξιά - Βυζακιά (Περιοχή 8). Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023, από διεθνή ομάδα ερευνητών, υπό τη διεύθυνση της Καθ. Karin Nys του Vrije Universiteit Brussel σε συνεργασία με τον Δρα Matthias Recke του Goethe-Universität Frankfurt. Οι ανασκαφές επικεντρώθηκαν στα κατάλοιπα του οικισμού Δρομαλαξιά - Βυζακιά που χρονολογείται τον 13ο και 12ο αιώνα π.Χ. Προηγούμενες έρευνες που διεξήχθησαν στην πόλη-λιμάνι της Ύστερης Εποχής του Χαλκού έδωσαν πληροφορίες για τον διεθνή χαρακτήρα της πόλης αλλά και για τις βιομηχανικές δραστηριότητες που διενεργούνταν από τους κατοίκους του οικισμού.

Οι ανασκαφικές εργασίες το 2023 αποκάλυψαν ένα περίπλοκο σύστημα αποστράγγισης νερού, το οποίο συνέδεε τις κατοικίες της πόλης με έναν κεντρικό αγωγό. Αποκαλύφθηκαν περίπλοκοι μηχανισμοί συντήρησης του δικτύου, καθώς και οι μετέπειτα επεμβάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργίας του. Ο εξεζητημένος χαρακτήρας του συστήματος συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού είναι σημαντική προσθήκη στη γνώση μας για την οργάνωση των αστικών κέντρων της Ύστερης Κυπριακής Χαλκοκρατίας. Ωστόσο, η περαιτέρω ανασκαφική έρευνα θα προσθέσει περισσότερες πληροφορίες.

(ΝΓ/ΕΧΡ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης