Ομιλία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κας Ειρήνης Πική, εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων

Ομιλία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κας Ειρήνης Πική, εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 20, 2023-19:30 View: 95

Ομιλία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κας Ειρήνης Πική, εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να χαιρετίσω την ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ), εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η συνεισφορά του Οργανισμού στην προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και κέντρου επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι πολύτιμη και αποτελεί ένα σημαντικό συνεργάτη της Κυβέρνησης στις προσπάθειες για  διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μέσω της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η ευθυγράμμιση της Στρατηγικής του ΚΟΠΕ με το όραμα της Κυβέρνησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική «Όραμα 2035», αποτελεί καταλυτικό παράγοντα. Η δέσμευση της Κυβέρνησης ώστε «η Κύπρος να καταστεί ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να ζει κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριοποιείται» είναι αδιαμφισβήτητη. Άλλωστε, πολλές δράσεις χρηματοδοτούνται ήδη μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου αλλά και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Το έργο μας, όμως, δεν είναι εύκολο. Ζούμε στην εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων, με όλες τις προκλήσεις που αυτές συνεπάγονται, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Διανύουμε μια εποχή όπου οι ανατρεπτικές εξελίξεις έχουν γίνει η νέα κανονικότητα. Ένας νέος πόλεμος εκτυλίσσεται στην άμεση περιοχή μας ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Η ανθρωπότητα βιώνει δύσκολες στιγμές ενώ οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν ακόμη εξομαλυνθεί τελείως. 

Εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων, καλούμαστε να υιοθετήσουμε δράσεις οι οποίες ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Αυτό εξυπακούει να έχουμε ένα σαφές πλάνο, έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα την επίδειξη δημοσιονομικής υπευθυνότητας, μακριά από πολιτικές που μας οδήγησαν στο παρελθόν σε περιπέτειες. Η Κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με συγκεκριμένες δράσεις και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία των απαραίτητων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τα οποία θεωρώ ότι θα βοηθήσουν και το έργο του ΚΟΠΕ στην προσέλκυση περισσότερων παραγωγικών άμεσων ξένων επενδύσεων.

Και αυτό με οδηγεί σε ένα ουσιώδες ζήτημα που σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα της χώρας, τη φήμη και την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό, η οποία πλήττεται κατά καιρούς, και πιο πρόσφατα μόλις την προηγούμενη βδομάδα, από διάφορα δημοσιεύματα.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα αυτό απασχολεί ως θέμα προτεραιότητας τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

Η πολιτική βούληση για επίδειξη μηδενικής ανοχής σε πρακτικές οι οποίες εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς είναι δεδομένη. Κανένας δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας, την οποία θα διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Επίσης, δεδομένη είναι και η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για διαρκή ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με την εποπτεία των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας ενιαίας εποπτικής αρχής, της εφαρμογής των κυρώσεων και γενικότερα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εξόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντιδρώντας άμεσα στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει ήδη ζητήσει την κάθοδο ειδικών από το εξωτερικό, αίτημα το οποίο είχε θετική ανταπόκριση. Η ομάδα θα έρθει στην Κύπρο για να ενισχύσει τις κυπριακές Αρχές στις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθώ στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε μόλις τον περασμένο Ιούνιο, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Κυβέρνηση, η οποία αποτελεί άλλη μια απόδειξη της αποφασιστικότητας που επιδεικνύουμε στα θέματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά σε ένα περιεκτικό πακέτο μέτρων, τα οποία αγγίζουν θέματα αποτελεσματικότερης διαχείρισης πληροφοριών για θέματα κυρώσεων, ενίσχυση των οικονομικών πληροφοριών - financial intelligence, αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου και εισηγήσεις για βελτίωσή του, καθώς και βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως επίσης και την αξιολόγηση της ικανότητας των αρχών επιβολής του νόμου στην έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων.

Στην ίδια τροχιά, η Κυβέρνηση σε στενή συνεργασία με τον ΚΟΠΕ προωθεί συγκεκριμένες δράσεις για ένα ολοκληρωμένο «re-branding» της Κύπρου, έτσι ώστε, να επικοινωνείται αποτελεσματικά η πρόοδος η οποία έχει κάνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εξόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράλληλα να προβάλλονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Όσον αφορά στη δραστηριοποίησή μας σε πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο προχωράμε αποφασιστικά με την υλοποίηση και εφαρμογή της Στρατηγικής για Προσέλκυση Επενδύσεων και Ταλέντου στην Κύπρο. Μια στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε από την προηγούμενη διακυβέρνηση και αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο, η οποία θα πρέπει να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες των δυνητικών και των υφιστάμενων επενδυτών.  Αναφέρω ενδεικτικά ότι, από το 2022 που τέθηκε σε εφαρμογή η Στρατηγική, έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, με περισσότερες από μία στις τρεις εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τον ΚΟΠΕ, διοργάνωσε τον περασμένο Ιούνιο συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επενδυτές που έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην Κύπρο, έχοντας ως κύριο στόχο να καταγραφούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Σε αυτή τη βάση ήδη επικαιροποιείται η στρατηγική.

Επίσης, σημαντική εξέλιξη είναι η έγκριση του «Περί Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου του 2023» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχεία αδειοδότηση ώριμων αναπτύξεων που θα συμβάλουν θετικά στη ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για κάθε έργο που θα εντάσσεται στον μηχανισμό, και ο οποίος θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του αιτητή, με τις Υπηρεσίες του δημοσίου, καθώς και ο καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. 

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στην πρόσφατη διπλή αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας και την επαναφορά του αξιόχρεου της χώρας μας σε επενδυτική βαθμίδα μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Είναι θεωρώ ξεκάθαρη ένδειξη της θετικής εικόνας που καταφέραμε να δημιουργήσουμε ως προς τη σταθερότητα της χώρας. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και ότι θα εργαστούμε μεθοδικά ώστε η θετική αυτή εξέλιξη να μεταφραστεί σε προοπτική και ευκαιρίες.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές. Για την αντιμετώπισή τους, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση μιας εύρωστης οικονομίας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος.

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η πρόσβαση σε χαμηλού κόστους ενέργεια είναι βασικές προτεραιότητες. 

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων μεγάλης προστιθέμενης αξίας μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας ανάπτυξης και ευημερίας για τον τόπο μας, την οικονομία και τους συμπολίτες μας. Και παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Αντίθετα, θα πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και μεγαλύτερη προσπάθεια για να εδραιωθεί η φήμη της χώρας μας ως αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός και επιχειρηματικό κέντρο.

Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας για ακόμα μια φορά τον ΚΟΠΕ για την πρόσκληση και να σας παροτρύνω να συνεχίσετε την καλή δουλειά που κάνετε. Σας διαβεβαιώ ότι ως Κυβέρνηση είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόοδο και ευημερία του τόπου μας. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(ΡΜ/ΕΠ/ΜΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης