Στη δημοσιότητα η Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου για τον Πέμπτο Γύρο της GRECO

Στη δημοσιότητα η Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου για τον Πέμπτο Γύρο της  GRECO
Δημοσιεύθηκε: Οκτωβρίου 02, 2023-11:00 View: 94

02-10-2023 11:00

Στη δημοσιότητα η Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου για τον Πέμπτο Γύρο της GRECO

Αφορά στην πρόληψη της διαφθοράς στις Κεντρικές κυβερνήσεις και στα Όργανα Επιβολής του Νόμου

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της Κύπρου για τον Πέμπτο Γύρο της GRECO, που έλαβε χώρα στην Λευκωσία από 12-16 Δεκεμβρίου 2022, υιοθετήθηκε στις 9 Ιουνίου 2023 η Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου για τον Πέμπτο Γύρο, η οποία και δημοσιεύεται σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2023, ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας www.law.gov.cy και την ιστοσελίδα της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) https://www.coe.int/en/web/greco

Ο Πέμπτος Γύρος Αξιολόγησης της GRECO αφορά στην πρόληψη της διαφθοράς και προώθησή της ακεραιότητας στις Κεντρικές Κυβερνήσεις (με Ανώτατες Εκτελεστικές Αρμοδιότητες) και στα Όργανα επιβολής του Νόμου.

Η GRECO, στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, απευθύνει στην Κύπρο 22 Συστάσεις: 13 Συστάσεις αναφορικά με τις Κεντρικές Κυβερνήσεις (Α’ Ενότητα) και 9 Συστάσεις αναφορικά με την Αστυνομία Κύπρου (Β’ Ενότητα). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 30.2. των Διαδικαστικών Κανονισμών της GRECO, οι Κυπριακές Αρχές έχουν υποχρέωση υποβολής έκθεσης με τα μέτρα που θα ληφθούν προς υλοποίηση των Συστάσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Αυτούσια η Έκθεση της GRECO, στην πρωτότυπη Αγγλική και σε ελληνική μετάφραση, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας, πεδίο «Ενημέρωση/Δελτία Τϋπου-Ανακοινώσεις».

                                                                                                                                                                                                                             2 Οκτωβρίου 2023

                                                                                                                                                                                           Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην GRECO

(MΛ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης