Από: CyprusTimes

Απογοήτευση Συντεχνίας Ισότητα για μη αποκατάσταση χαμηλόμισθων Δημοσίου