Από: CyprusTimes

Προτάσεις για διαχείριση κρατικών κτηρίων κατέθεσε το ΕΤΕΚ σε Βαφεάδη

Προτάσεις για διαχείριση κρατικών κτηρίων κατέθεσε το ΕΤΕΚ σε Βαφεάδη
Δημοσιεύθηκε: Ιουλίου 10, 2024-15:24 View: 11

Στις προτάσεις καταγράφονται τα προβλήματα προσβασιμότητας σε δημόσια κτήρια και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων

Read this on CyprusTimes