Από: CyprusTimes

Έρευνα: Από 7 στους 10 δεν ζητήθηκε ταυτότητα για αγορά αλκοόλ

Έρευνα: Από 7 στους 10 δεν ζητήθηκε ταυτότητα για αγορά αλκοόλ
Δημοσιεύθηκε: Ιουνίου 21, 2024-16:58 View: 17

Tα αποτελέσματα της έρευνας εξάχθηκαν μετά από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και σε αυτή συμμετείχαν 281 άτομα ηλικίας 18 έως 40 ετών, ενώ η μελέτη διήρκησε έξι μήνες

Read this on CyprusTimes