Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιούλιος 2023

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιούλιος 2023
Δημοσιεύθηκε: Αυγούστου 11, 2023-16:17 View: 138

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Ιούλιος 2023

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιούλιο 2023 ανήλθε στις 135,02 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,19% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,38%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (14,69%), στα προϊόντα ορυκτών (6,53%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (2,40%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,16%). Μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-9,53%).

Πίνακας

Κώδικας

Κατηγορίες Προϊόντων

Δείκτης Ιούλιος

2023

(2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή

(%)

Ιούλιος 2023/

Ιούνιος 2023

Ιούλιος 2023/

Ιούλιος 2022

Ιαν-Ιουλ 2023/

Ιαν-Ιουλ 2022

1

Ορυκτά

134,69

0,34

14,69

21,84

11

Αδρανή ορυκτά

124,04

0,00

6,91

16,56

12

Κονίες

160,31

0,71

27,54

37,31

13

Λίθοι

111,89

0,00

3,11

5,47

2

Προϊόντα ορυκτών

123,24

0,00

6,53

11,97

21

Προϊόντα κονιών

121,27

0,00

8,16

12,65

22

Κεραμικά είδη

129,54

0,00

1,94

9,98

3

Προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά

και πλαστικά 

134,30

-0,04

2,40

5,43

31

Προϊόντα από ξύλο

136,00

-0,04

2,78

4,84

32

Μονωτικά υλικά

108,57

0,00

2,90

4,99

33

Χημικά προϊόντα

118,79

0,00

-0,73

0,13

34

Είδη από πλαστικό

157,21

-0,09

3,29

11,49

4

Μεταλλικά προϊόντα

148,37

-0,77

-9,53

-4,53

41

Προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα

153,37

-1,28

-14,63

-10,43

42

Προϊόντα από αλουμίνιο και άλλα μέταλλα

141,89

-0,04

-1,29

5,37

5

Ηλεκτρομηχανολογικά είδη

123,21

0,20

1,16

4,44

51

Ηλεκτρολογικό υλικό

152,04

0,49

3,69

7,12

52

Είδη θέρμανσης και ψύξης

87,69

0,00

-4,21

-0,53

53

Άλλα ηλεκτρομηχανολογικά είδη

125,22

0,00

1,60

4,56

Γενικός Δείκτης

135,02

-0,19

0,38

4,98

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Ο μηνιαίος Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών δείχνει την εξέλιξη του κόστους των υλικών που υφίσταται ο εργολάβος.

Συλλογή Στοιχείων

Για τον καταρτισμό του δείκτη τιμών υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, η Στατιστική Υπηρεσία πραγματοποιεί λήψη τιμών (χωρίς το ΦΠΑ) από δείγμα προμηθευτών και δείγμα υλικών με ημερομηνία αναφοράς τη 15η κάθε μήνα. Τα στοιχεία συλλέγονται τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αποστολή τηλεομοιότυπου.

Μέθοδος Υπολογισμού

Οι δείκτες τιμών έχουν ως έτος βάσης το 2015, δείχνουν δηλαδή τη μεταβολή στην τιμή ενός υλικού σε σχέση με τον μέσο όρο της τιμής που είχε κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των δεικτών τιμών των δώδεκα μηνών είναι 100. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης τιμής ενός υλικού για κάποιο μήνα είναι 101,57 αυτό σημαίνει ότι η τιμή αυξήθηκε κατά 1,57% σε σχέση με τη μέση τιμή του 2015.

Για τον καταρτισμό του ολικού δείκτη τιμών υλικών, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τα διάφορα υλικά. Τα βάρη που χρησιμοποιούνται στη στάθμιση αντικατοπτρίζουν το μερίδιο του κάθε υλικού στο σύνολο των δαπανών για κατασκευαστικά υλικά και προέρχονται από την αξία των εισαγωγών και της εγχώριας παραγωγής στο έτος βάσης (2015).

Ο δείκτης που δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας αφορά το σύνολο των κατασκευαστικών έργων. Αποτελεί συνιστώσα του Δείκτη Κατασκευαστικού Κόστους, που αποστέλλεται και δημοσιοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Ο Δείκτης Κατασκευαστικού Κόστους αφορά μόνο τις νέες κατοικίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Κατασκευές, CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel) ή να επικοινωνούν με την κα Εύη Καλογήρου Δημητρίου: αρ. Τηλ: +357 22 602168, ηλ. διεύθυνση: [email protected].

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο 2022. Για τον Ιανουάριο 2023 και μετέπειτα, η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

(ΝΓ/ΣΧ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης