Από: OmegaLive

ΥΠΑΝ: Επένδυση στις σχέσεις με τη Γαλλία το γαλλο-κυπριακό σχολείο

ΥΠΑΝ: Επένδυση στις σχέσεις με τη Γαλλία το γαλλο-κυπριακό σχολείο
Δημοσιεύθηκε: Ιουνίου 13, 2024-15:23 View: 17

Το γαλλο – κυπριακό σχολείο αποτελεί σημαντική επένδυση στις γαλλο-κυπριακές σχέσεις και καταδεικνύει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της πολυγλωσσίας. Η Υπουργός Παιδείας...

Read this on OmegaLive