Αγορά μικρών λεωφορείων για ΑμεΑ από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αγορά μικρών λεωφορείων για ΑμεΑ από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Δημοσιεύθηκε: Μαΐου 21, 2024-17:39 View: 24

21-05-2024 17:39

Αγορά μικρών λεωφορείων για ΑμεΑ από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει παραγγείλει οκτώ (8) μικρά λεωφορεία για κάλυψη αναγκών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Τα λεωφορεία διαθέτουν εργονομικά καθίσματα επιβατών και έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών σε καθίσματα και Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε αναπηρικά αμαξίδια για διευκόλυνση της προσβασιμότητας και μεταφοράς των ατόμων αυτών. Τα λεωφορεία διαθέτουν ανυψωτική πλατφόρμα για την επιβίβαση και αποβίβαση ΑμεΑ σε τροχοκαθίσματα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

- τρία (3) μικρά λεωφορεία, οκτώ (8) θέσεων επιβατών, με δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι τεσσάρων (4) τροχοκαθισμάτων,

- τέσσερα (4) μικρά λεωφορεία, 14 θέσεων επιβατών, με δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι τεσσάρων (4) τροχοκαθισμάτων,

- ένα (1) μικρό λεωφορείο, εννέα (9) θέσεων επιβατών και τεσσάρων (4) τροχοκαθισμάτων.

Η αγορά έγινε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών κατόπιν ανάθεσης, μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών. Το συνολικό κόστος αγοράς ανήλθε στις €728.357,35, το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Τα τρία πρώτα λεωφορεία θα παραδοθούν στους δικαιούχους στις 28 Μαΐου 2024 σε ειδική τελετή, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδοθούν σταδιακά μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2024.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμού για αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών μεταφορών των διάφορων Υπουργείων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του δημοσίου, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση διακίνησης και μεταφορών των ατόμων με αναπηρία.

(ΣαΠ/ΓΣ/ΕΑθ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης