Με οδηγίες για ποινική διερεύνηση στέλνει στον Αρχηγό Αστυνομίας τoπόρισμα για θέματα διαιτησίας και χειραγώγησης αγώνων ποδοσφαίρου ο Γενικός Εισαγγελέαςτης Δημοκρατίας

Με οδηγίες για ποινική διερεύνηση στέλνει στον Αρχηγό Αστυνομίας τoπόρισμα για θέματα διαιτησίας και χειραγώγησης αγώνων ποδοσφαίρου ο Γενικός Εισαγγελέαςτης Δημοκρατίας
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 25, 2024-09:58 View: 14

25-04-2024 09:58

Με οδηγίες για ποινική διερεύνηση στέλνει στον Αρχηγό Αστυνομίας τoπόρισμα για θέματα διαιτησίας και χειραγώγησης αγώνων ποδοσφαίρου ο Γενικός Εισαγγελέαςτης Δημοκρατίας

 Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

 Με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς τον Αρχηγό Αστυνομίας για την έναρξη ποινικής διερεύνησης αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, διαβιβάστηκαν την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, στην Αστυνομία, το σχετικό πόρισμα για θέματα που αφορούν στη διαιτησία και τη χειραγώγηση αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και το συλλεχθέν μαρτυρικό υλικό.

Το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό παραδόθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού στις 21 Μαρτίου 2024. Λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν το υλικό, εισηγήθηκαν την έναρξη ποινικής διερεύνησης από την Αστυνομία, προς εξέταση του ενδεχομένου πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

(ΜΛ)

 

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης