Κατεχόμενα: Διεκπεραιώθηκαν 1.748 από 7.534 αιτήσεις στην επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας

Κατεχόμενα: Διεκπεραιώθηκαν 1.748 από 7.534 αιτήσεις στην επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας
Δημοσιεύθηκε: Απριλίου 02, 2024-20:03 View: 13

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 7.534 αιτήσεις στην επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα, από τις οποίες έχουν διεκπεραιωθεί οι 1.748 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδιασία για 5.786, είπε η “πρόεδρος” της “επιτροπής” σε εργαστήριο με θέμα την “Αξιολόγηση της διαδικασίας της ‘επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας’ από την οπτική των ενδιαφερόμενων μερών”, που διοργάνωσε την Τρίτη ο […]

Read this on ΔΙΑΛΟΓΟΣ