Από: SigmaLive

Προθεσμία δήλωσης καλλιέργειας & διαφοροποιήσεις σχεδίου εκταρικών επιδοτήσεων

Προθεσμία δήλωσης καλλιέργειας & διαφοροποιήσεις σχεδίου εκταρικών επιδοτήσεων
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 13, 2024-20:48 View: 21

Το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) θα είναι διαφοροποιημένα για το 2024, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ αναφέρει και τις προθεσμίες για την υποβολή δήλωσης καλλιέργειας για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει ότι δεν θα είναι εφικτή η ταυτόχρονη δήλωση σιτηρών/ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών και πατατών στο ίδιο τεμάχιο, για το ίδιο έτος. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί πατατών χειμερινής εσοδείας, ιδίως όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και άλλα, θα κληθούν να δηλώσουν στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων 2024 ως καλλιέργεια τις «Πατάτες» χωρίς να υπάρχει επιλογή δήλωσης καλλιέργειας σιτηρών στο ίδιο τεμάχιο για την ίδια χρονιά. Προς επίλυση του προβλήματος που παρουσιάστηκε, παρέχεται περίοδος για υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας σιτηρών/ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών, μόνο για όσα τεμάχια θα δηλωθούν στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων 2024 με καλλιέργεια «Πατάτες», τα οποία θα φυτευτούν την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου 2024 και τώρα είναι φυτεμένα με σιτηρά/ ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Γεωργίας. Σημειώνεται ότι στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνεται το καλλιεργούμενο είδος σιτηρού/κτηνοτροφικού φυτού και η έκτασή του. Θα πρέπει πρόσθετα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας να προπληρωθεί από τον αιτούντα παραγωγό η σχετική εισφορά για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων. Αιτούντες στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ μπορούν να εξουσιοδοτήσουν το Τμήμα Γεωργίας για αποκοπή της εισφοράς τους μέσω του ΚΟΑΠ. Έντυπο εξουσιοδότησης και διευκόλυνση για τη διαδικασία αυτή παρέχεται μέσω των οικείων Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων. Επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από το Τμήμα Γεωργίας σε μεγάλο ποσοστό των Δηλώσεων Καλλιέργειας και όπου διαπιστώνεται ψευδής δήλωση ο παραγωγός θα αποκλείεται από οποιανδήποτε ενίσχυση σε περίπτωση ζημιών στα σιτηρά για το 2024, σημειώνει το Τμήμα Γεωργίας. Σύμφνωα με την ανακοίνωση, τελευταία ημέρα υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας, με βάση την πιο πάνω κατ’ εξαίρεση διαδικασία, ορίζεται η Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024. Δηλώσεις Καλλιέργειας σιτηρών/ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών μετά από αυτή την ημερομηνία θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί καλούνται να επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο της περιοχής τους. Εξάλλου, το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει και τους κατόχους ή διαχειριστές εκμεταλλεύσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια ή/και εποχικές καλλιέργειες ότι, για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, είναι απαραίτητη η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας για τα πιο κάτω είδη καλλιεργειών/περιπτώσεων: Ροδιές, λωτούς, ακτινίδια, συκιές, καρυδιές, ελιές, αυξημένη απόδοση με αυξημένη εισφορά αφορά σε φυλλοβόλα, εσπεριδοειδή, ελιές, αβοκάντο, μάνγκο, ροδιές και αμπέλια, για περιβόλι, για μόνιμα ανθοκομικά φυτά που δεν περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), για εποχικές καλλιέργειες περιλαμβανομένων και των εποχικών ανθοκομικών φυτών και στην περίπτωση που μια καλλιέργεια που δηλώνεται στον ΚΟΑΠ περιέχει και κατηγορία καλλιέργειας, της οποίας η εισφορά είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα στον ΚΟΑΠ. Τελευταία ημερομηνίες για υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας για ροδιές, λωτοί, ακτινίδια, συκιές, καρυδιές, ελιές, φυλλοβόλα, αμπέλια και για μόνιμα ανθοκομικά φυτά που δεν περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, είναι η 15 Μαρτίου. Για αβοκάντο, μάνγκο τελευταία ημερομηνία είναι η 31 Μαΐου, για εσπεριδοειδή η 15 Ιουνίου και για εποχικές καλλιέργειες περιλαμβανομένων και των εποχικών ανθοκομικών φυτών, μέχρι και 21 ημέρες από τη φύτευση. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι όσοι καλλιεργητές δενδρωδών καλλιεργειών δεν αιτούνται στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων για τα συγκεκριμένα τεμάχια, προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων σε περίπτωση ζημιών θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας στο πλαίσιο των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Για Λευκωσία: 22-819885, 22-819892, για Λεμεσό: 25-803933, 25-803912, για Πάφο: 26-804569, 26-804594, για Λάρνακα: 24-202861, 24-202855, για Αμμοχώστο: 23-812139, 23-812133 και για Πιτσιλιά: 25-874076, 25-874070. Πηγή: ΚΥΠΕ 

Read this on SigmaLive