Από: CyprusTimes

Αύξηση πωλήσεων προς ελεύθερες περιοχές στα πλαίσια κανονισμού πράσινης γραμμής