Υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού για το έτος 2022

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού για το έτος 2022

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις αναφορικά με την επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, μέχρι και την 16η Σεπτεμβρίου 2022. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για το εν λόγω θέμα, επισυνάπτονται τα πιο κάτω:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης (Ελληνικά)
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης (Αγγλικά)
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Έντυπο Αίτησης

Σημειώνεται ότι, οι συμπληρωμένες αιτήσεις στα Ελληνικά, καθώς και τα απαιτούμενα συνημμένα έντυπα, θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης: [email protected]


(ΜΒ/ΙΚ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο