Υπογραφήκε το Συμβολαίο για το νέο κτήριο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή και του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Ελίκου Ηλία...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο