Υπ. Παιδείας: Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου – Κενές θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών

7 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια, όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022. Η ανάγκη αφορά πρωτίστως στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CYberSafety III  (συγχρηματοδότηση Connecting Europe Facility). Εκπαιδευτικός Λειτουργός (Κλ. Α8) (1)  Απαιτούμενα Προσόντα i.        Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Επιστήμες της Αγωγής ή Πληροφορική ή  Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου. ii.        Πρόσφατη εμπειρία τ&o...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο