Ξεκίνησε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας που αφορά την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020 - 2030

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ξεκίνησε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας που αφορά την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020 - 2030

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν συμβουλευτικές εταιρείες από την Κύπρο και το εξωτερικό, έχει αρχίσει η διαδικασία εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και της Μελέτης Φέρουσας Ικανότητας.

Οι μελέτες διεξάγονται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, όραμα της οποίας είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με θετικές επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στόχος της ΣΜΠΕ είναι να καταγραφούν ενδεχόμενες επιπτώσεις της υλοποίησης της Στρατηγικής Τουρισμού 2020 - 2030 στο περιβάλλον, να υποδειχθούν μετριαστικές δράσεις και να προταθεί σχέδιο παρακολούθησης, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων, σύμφωνα με το Νόμο 102(Ι)/2005.

Όσον αφορά στη Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας, στόχοι είναι, αφενός η εκτίμηση των ορίων ανάπτυξης του προορισμού γενικότερα και των τουριστικών περιοχών ειδικότερα και αφετέρου η παροχή βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού.

Τα αποτελέσματα των δύο μελετών και οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων θα δοθούν στο Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δώδεκα μηνών και ακολούθως θα ενσωματωθούν στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030.

ΕΧ/ΕΙ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο