Βουλευτικές Εκλογές 2021- Υπενθύμιση από Γραφείο Εφόρου Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας για υποβολή υποψηφιοτήτων

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Βουλευτικές Εκλογές 2021- Υπενθύμιση από Γραφείο Εφόρου Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας για υποβολή υποψηφιοτήτων

Το Γραφείο Εφόρου Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι, ο προέλεγχος των εντύπων υποβολής υποψηφιοτήτων έχει διευθετηθεί για τις 5 και 6 Μαΐου 2021.

Παρακαλούνται τα πολιτικά κόμματα / συνδυασμοί / ανεξάρτητοι υποψήφιοι που δεν έχουν μέχρι στιγμής προσέλθει στο Γραφείο Εφόρου Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας για να παραλάβουν τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων για τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές και για τη διευθέτηση του αναγκαίου προελέγχου, όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24801816 το συντομότερο.

(ΕΦυς)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο