Τρία χρόνια Προστασίας Δεδομένων… Διοικητικά πρόστιμα πέραν των 250 χιλ. ευρώ

11 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Τρία χρόνια από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679. Το νέο αυτό νομικό εργαλείο αποτελεί ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών στην Ένωση. Αυτό επιτυγχάνεται με επιβαλλόμενες υποχρεώσεις όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (φυσικών και νομικών προσώπων) και με την ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δικαιωμάτων που συνάδουν με την τεχν...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο