Τουριστική βιομηχανία: Τι ισχύει για το ανεργιακό επίδομα

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο που επιτρέπει στους εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία να λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα με βάση τις εισφορές τους του 2019 ή του 2020, λόγω της αναστολής εργασιών που δημιούργησε η πανδημίας στον τομέα. Σκοπός του νόμου είναι να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 για την τουριστική βιομηχανία για την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.   Ειδικότερα, παρέχονται συγκεκριμένες εξουσίες σε προσωρινή βάση στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε, με σχετική απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών που έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές αναστολές των εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας κατά τη χειμερινή περίοδο. Το &Ups...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο