Τμ. Γεωργίας: Συμμόρφωση με το νόμο περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Την κατακράτηση ή/και η χρησιμοποίηση κιβωτίων που ανήκουν σε άλλο προμηθευτή ή αγοραστή απαγορεύει, μεταξύ άλλων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ο «περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021» που έχει τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 29/12/2021, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.Ο Νόμος αυτός, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωργίας, «αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορι...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο