Τίθεται σε εφαρμογή σε πιλοτική βάση ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021

6 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Τίθεται σε εφαρμογή σε πιλοτική βάση ο περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021 – Όλες οι πληροφορίες

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώνει ότι, από την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 μέχρι την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή σε πιλοτική βάση, ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021, μόνο στα Δικαστήρια και σε σχέση με τα Μητρώα που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο