Τις καταγγελίες στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις διερεύνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Τις καταγγελίες που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, διερεύνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίδοντας σήμερα την Έκθεση της με τα ευρήματα και τις συστάσεις. Δεδομένου ότι η Έκθεση αφορά σφαγείο για το οποίο έχει διοριστεί Ερευνητική Επιτροπή με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, αυτή θα διαβιβαστεί στην εν λόγω Επιτροπή για υποβοήθηση του έργου της. Σύμφωνα με τη Έκθεση της Υπηρεσίας, το 2012 και 2013, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) εξέδωσε άδεια ανόρυξης γεώτρησης και άδεια υδροληψίας, αντίστοιχα, για τη γεώτρηση που ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της Εταιρείας και από την οποία προμηθεύεται νερό η Εταιρεία και στη συνέχεια ενέκρινε την αύξηση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού. Και όλα αυτά, σύμφωνα με την Έκθεση, παρά το γεγονός ότι είχε καταδειχτεί επανειλημμένα το πρόβλημα της υπεράντλησης του &...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο