Την επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συζήτησαν ΕΤΕΚ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΥ

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το θέμα της αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου, μέσω της εισαγωγής σχετικής ρήτρας στα έγγραφα κατασκευαστικών συμβολαίων του δημοσίου, συζήτησαν στη διάρκεια της τηλε-συνάντησης, το ΕΤΕΚ, το Γενικό Λογιστήριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία και διάφ&omicr...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο