Την επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συζήτησαν ΕΤΕΚ, Γενικό Λογιστήριο και Ελεγκτική Υπηρεσία

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Την επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συζήτησαν ΕΤΕΚ, Γενικό Λογιστήριο και Ελεγκτική Υπηρεσία

Το θέμα της αξιοποίησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων του Δημοσίου, μέσω της εισαγωγής σχετικής ρήτρας στα έγγραφα κατασκευαστικών συμβολαίων του δημοσίου, συζήτησαν στη διάρκεια της τηλε-συνάντησης, το ΕΤΕΚ, το Γενικό Λογιστήριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία και διάφορες αναθέτουσες Αρχές του κράτους.

Σε ανακοίνωση το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της τηλε-συνάντησης, η οποία ήταν ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο