Τελικό Συνέδριο της Πράξης ECORouTs για το Δήμο Αραδίππου

3 εβδομάδες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Στο πλαίσιο υλοποίησηςτης Πράξης «Κοινές Δράσεις για τη δημιουργία πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με Ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»,πραγματοποιείται    σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης το τελικό συνέδριο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), &omicron...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο