Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς για το έτος 2019

2 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς για το έτος 2019

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ 4), και της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το έτος 2019 είναι η 30η Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59.


(ΜΒ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο