Συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και του Ινστιτούτου Κύπρου για τη χρήση drones στην παρακολούθηση γεωργικών δραστηριοτήτων

4 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και του Ινστιτούτου Κύπρου για τη χρήση drones στην παρακολούθηση γεωργικών δραστηριοτήτων

Ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών κ. Ανδρέας Κυπριανού παρευρέθηκε σήμερα στο Ινστιτούτο Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και Ινστιτούτου Κύπρου, για την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης των μη επανδρωμένων πτητικών μέσων (drones) στην παρακολούθηση των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Σε δηλώσεις του κ. Κυπριανού, σημείωσε ότι ο ΚΟΑΠ ως πρωτοπόρα υπηρεσία στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι η εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων αναγνώρισης καλλιεργειών για την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες με σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής, επιδιώκει μέσω της συνεχούς τεχνολογικής αναβάθμισης με τις κατάλληλες συνεργασίες να ανανεώνει και να επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον αγροτικό κόσμο και την οικονομία του τόπου γενικότερα.

Η δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμοσμένων τεχνολογιών αιχμής στις οποίες εξειδικεύεται το Ινστιτούτο Κύπρου, τυγχάνουν ιδιαίτερης εφαρμογής στις εργασίες του ΚΟΑΠ και ως εκ τούτου η επιδιωκόμενη στρατηγική συνεργασία θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους δύο οργανισμούς, τόνισε ο κ. Κυπριανού. Σημείωσε επίσης ότι ο ΚΟΑΠ είναι σε θέση να βοηθήσει το Ινστιτούτο Κύπρου, με τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία που διαθέτει στα διάφορα ερευνητικά έργα που αναπτύσσει ή συμμετέχει το Ινστιτούτο Κύπρου. 

Ο Επίτροπος του Οργανισμού τόνισε ότι ιδιαίτερα ότι η συνεχής παρακολούθηση των γεωργικών δραστηριοτήτων με δορυφορικές εικόνες που λαμβάνονται κάθε πέντε μέρες, σε συνδυασμό με την χρήση των μη επανδρωμένων πτητικών μέσων, πιο γνωστά ως Drones, εκεί και όπου απαιτείται ως πρόσθετη παρατήρηση ή πληροφόρηση, γίνεται όχι μόνο για σκοπούς ελέγχου, αλλά και για υποβοήθηση των αιτητών μας ώστε να διορθώνουν/τροποποιούν τις αιτήσεις τους πριν την καταβολή των επιδοτήσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ποινές και κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρίνα Πετρίδου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ΚΟΑΠ, Λειτουργός Α,’ στο τηλέφωνο 22 557788.

(ΝΓ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο