Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για συζήτηση της τροποποίησης Κανονισμών που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για συζήτηση της τροποποίησης Κανονισμών που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Πρ. Προδρόμου: Συνοψίζοντας προτάσεις και εισηγήσεις που έγιναν, μέσα από τον διάλογο, από μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, παρουσιάζουμε πρόταση που χωρίς να αλλάζει τη φιλοσοφία της αξιολόγησης, επιφέρει περιορισμένες αλλαγές. Εναπόκειται στη Βουλή να αποφασίσει αν επιθυμεί αυτές τις τροποποιήσεις.

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σήμερα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στην οποία συζητήθηκε η τροποποίηση Κανονισμών που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Υπουργός προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ως ακολούθως: «Στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής βρίσκονται για εξέταση μια πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για τροποποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών/τριών».

«Η πρόταση αυτή», επισήμανε ο κ. Προδρόμου,  «ενσωματώνει εισηγήσεις που έγιναν από Βουλευτές στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Μετά από την εμπειρία που έχουμε από τη σταδιακή εφαρμογή της νέας Διαδικασίας Αξιολόγησης των Μαθητών/τριών και μετά από ένα διευρυμένο διάλογο που ως γνωστόν αναπτύσσεται σε όλη αυτή τη διάρκεια, καταλήξαμε να υιοθετήσουμε κάποιες εισηγήσεις που έγιναν από Βουλευτές, οι οποίες τώρα είναι ενώπιον της Επιτροπής».

«Πρόκειται», σημείωσε στη συνέχεια ο Υπουργός Παιδείας, «για περιορισμένες αλλαγές που δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία της νέας αξιολόγησης των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, επιφέρουν όμως δυο θετικές αλλαγές. Πρώτον, αποφορτώνουν το πρόγραμμα των γραπτών αξιολογήσεων, περιορίζοντας σε ένα βαθμό τα εξεταζόμενα μαθήματα. Δεύτερον, αφού υπάρχει ανάγκη, αντί να περιοριζόμαστε στις εγκυκλίους που πάντα στέλνονται στα σχολεία για τα διαγωνίσματα, προτείνεται στον Κανονισμό, από τούδε και στο εξής, να υπάρχει σαφές ποσοτικό όριο, δηλαδή μια γραπτή άσκηση ανά τετράωρο μάθημα.

«Το Υπουργείο», πρόσθεσε ο κ. Προδρόμου, «κρίνει ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να συμβάλουν σε κάποια λειτουργική βελτίωση». Συγκεκριμένα, ανέφερε, «θα μπορεί να γίνει καλύτερη κατανομή ανάμεσα στον διδακτικό χρόνο και τη γραπτή αξιολόγηση. Θα χρειαζόμαστε δηλαδή λιγότερο χρόνο για τις γραπτές αξιολογήσεις».

«Θα πρέπει να σημειώσω όμως», επισήμανε στη συνέχεια ο Υπουργός Παιδείας,  «ότι ό,τι είναι να αποφασιστεί, αν θα αποφασιστεί κάτι, θα πρέπει να γίνει τώρα. Δυστυχώς, είναι επείγον. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, διότι ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη. Εναπόκειται βέβαια στην Επιτροπή αν θα αποφασίσει να εγκρίνει τις εισηγήσεις που έγιναν από Βουλευτές και τις οποίες έχει αποδεχθεί το ΥΠΠΑΝ ή εάν θα προτιμούσε να συνεχίσουν όπως έχουν τα πράγματα. Το Υπουργείο είναι έτοιμο και για τα δυο ενδεχόμενα. Παρόλα αυτά, εάν θα γίνει κάποια αλλαγή θα πρέπει να αποφασιστεί τώρα, ώστε να το γνωρίζουν οι μαθητές και μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί από τον Σεπτέμβριο, που θα ανοίξουν τα σχολεία», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Προδρόμου.

ΙΠ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο