Συμμετοχή της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση – τεχνολογίες αποθήκευσης και υδρογόνου»

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Συμμετοχή της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση – τεχνολογίες αποθήκευσης και υδρογόνου»

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου προσκλήθηκε και συμμετείχε, διά του Προέδρου της Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση – τεχνολογίες αποθήκευσης και υδρογόνου», το οποίο έλαβε χώρα στις 14/1/2022 με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, με πλήθος παρευρισκομένων.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν σχετικές με το θέμα αναλύσεις που αφορούσαν στην ευρωπαϊκή διάσταση και τις μελλοντικές τεχνολογίες, ως επίσης και την κυπριακή διάσταση και τις προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης της Κύπρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αρχή Λιμένων Κύπρου εστιάζεται στις υποδομές που αφορούν στα λιμάνια και τις ευρύτερες λιμενικές δραστηριότητες, σε σχέση με τα ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης και την χρήση νέων πηγών ενέργειας.

Προς τούτο, υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου συμμετείχε πρόσφατα σε διεθνή συνέδρια που αφορούσαν στην διαδικασία υλοποίησης των δεσμεύσεων για την πράσινη ανάπτυξη και την γαλάζια οικονομία, τομείς που αποτελούν προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου συγχαίρει την Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικότερα τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, για την διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου που καταδεικνύει τις νέες προοπτικές για την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου και τις ειδικές αναφορές για τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές και ευρύτερα των λιμενικών δραστηριοτήτων.

(ΝΓ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο