Στο Υπ. Γεωργίας ο έλεγχος και η πρόληψη ρύπανσης από βιομηχανίες

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμους και κανονισμούς με τους οποίους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης από τις βιομηχανικές εκπομπές από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τα νομοσχέδια ψήφισαν οι 30 παρόντες Βουλευτές. Πρόκειται για τους νόμους  περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) του 2021 και περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) του 2021. Ψηφίστηκαν επίσης οι κανονισμοί περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί)του 2021. Σκοπός του πρώτου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, ώστε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο της...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο