Στο 0,4% του συνόλου οι δαπάνες πυροπροστασίας στην Κύπρο το 2019

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το 2020, 262.200 άτομα απασχολούνταν ως πυροσβέστες στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% της συνολικής απασχόλησης σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες (97%) και σχεδόν οι μισοί ήταν ηλικίας 35-49 (47%). Τα άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο (27%) καθώς και εκείνα ηλικίας 50 ετών και άνω (26%). Μεταξύ των 22 κρατών μελών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, η Ρουμανία και η Εσθονία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά πυροσβεστών στο εργατικό δυναμικό τους (0,4% της συνολικής απασχόλησης). Το 2019, οι κυβερνητικές δαπάνες των 27 κρατών μελών της ΕΕ για «υπηρεσίες πυροπροστασίας» ανήλθαν σε 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 0,5% των συνολικών κρατικών δαπανών, που είναι μικρότερο από το ποσό που δαπανήθηκε για αστυνομικές υπηρεσίες (δαπάνες που ισοδυναμούν με 2,0% των συνολικών δαπανών το 2019). Συνολικά, στην ΕΕ, οι δημόσ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο