Στην Επ. Οικονομικών ν/σ για νομοθέτηση κανόνων τιμών τιμολόγησης ελεγχόμενων διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Νομοσχέδια τα οποία στοχεύουν την νομοθέτηση πλαισίου κανόνων τιμών τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών, οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές, κυρίως διασυνοριακές, που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, συζήτησε επί της αρχής τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Στόχος των νομοσχεδίων είναι η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να καθοριστούν σαφή π&rh...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο