Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Φεβρουάριος 2021 (τελικά στοιχεία) και Μάρτιος 2021 (προκαταρκτικά στοιχεία)

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Φεβρουάριος 2021 (τελικά στοιχεία) και Μάρτιος 2021 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2021 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάρτιο 2021.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2021 ήταν:

(α)    Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €738,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2021 σε σύγκριση με €752,7 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 1,9 %.

(β)     Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €110,6 εκ. σε σύγκριση με €90,3 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, καταγράφοντας αύξηση 22,5%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθε σε €102,4 εκ. σε σύγκριση με €80,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2021 ανήλθε στα €6,9 εκ. έναντι €8,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2020.

(γ)     Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2021 ήταν €67,0 εκ. σε σύγκριση με €128,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 47,7%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Φεβρουάριο 2021, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2021 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α)    Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €584,4 εκ. σε σύγκριση με €621,9 εκ. τον Μάρτιο 2020, καταγράφοντας μείωση 6,0%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2021 ήταν €403,0 εκ. και από τρίτες χώρες €181,4 εκ. σε σύγκριση με €322,5 εκ. και €299,3 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2020. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €25,8 εκ. έναντι €128,5 εκ. τον Μάρτιο 2020.

(β)    Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2021 ήταν €217,7 εκ. σε σύγκριση με €295,7 εκ. τον Μάρτιο 2020, σημειώνοντας μείωση 26,4%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2021 ήταν €66,2 εκ. και προς τρίτες χώρες €151,5 εκ., σε σύγκριση με €65,0 εκ. και €230,8 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2020. Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €40,8 εκ. έναντι €154,5 εκ. τον Μάρτιο 2020.

(γ)     Οι συνολικές εισαγωγέςαγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 ήταν €1.917,1 εκ. σε σύγκριση με €2.074,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, σημειώνοντας μείωση 7,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 ήταν €550,6 εκ. σε σύγκριση με €734,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, σημειώνοντας μείωση 25,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.366,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με €1.340,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

ΕΧ/ΣΧ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο