Στατιστικές ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιανουάριος 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Στατιστικές ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιανουάριος 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο 2021. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2021 ήταν €594,4 εκ. σε σύγκριση με €700,3 εκ. για τον Ιανουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 15,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2021 ήταν €155,3 εκ. σε σύγκριση με €220,6 εκ. για τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σημειώνοντας μείωση 29,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €439,1 εκ. για τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με €479,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020.  

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €372,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €61,2 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2021. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €160,4 εκ.       

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €63,7 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €27,5 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2021. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €64,1 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο 2021 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

(ΙΚ/ΕΙ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο