Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων για το 2021

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2021.

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους.

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 4/7/2021 μέχρι 17/9/2021.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 23/4/2021 μέχρι 21/5/2021.

Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2021 είναι ύψους 909.000 ευρώ.

ΕΧ/ΕΧΡ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο