Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων και φέτος

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2021 πληροφορούν το κοινό οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε ανακοίνωσή τους οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι «για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους». Τα ξενοδοχεία αυτά, «θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους». Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 4/7/2021 μέχρι 17/9/2021. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στη&n...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο