Σχέδιο χορηγιών για παραδοσιακούς χώρους εστίασης και παραδοσιακά προϊόντα διατροφής

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus», ανακοινώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I8 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τομέα του τουρισμού με έμφαση στην ύπαιθρο, καθώς και στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη&ta...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο